Canterbury 12-6 Horsham

11th August 1991


19910811CanterburyHorsham.jpg (5346 bytes)