Torbay Trojans 2-6 Cheltenham Chieftains

25th May 1991

19910525TorbayCheltenham.jpg (8479 bytes)